ДЕКО КАЛЪП БЪЛГАРИЯ ООД

  • 01 Haz 2023

ДЕКО КАЛЪП БЪЛГАРИЯ ООД е краен получател по договор за финансиране № BG- BG-RRP-3.004-1414-C01 „Технологична модернизация в предприятието“. Договорът е със срок на изпълнение 12 месеца и се осъществява с финансовата подкрепа на Националния план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Интелигентна индустрия“, Програма за икономическа трансформация, финансирана от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.